You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

Politica de confidențialitate a  PERI  ROMANIA

Operatorul, în sensul Regulamentului General privind Protecția Datelor și al altor legi naționale privind protecția datelor din Statele Membre, precum și alte reglementări privind protecția datelor este:

PERI  ROMANIA
Balotesti,  Calea  Bucuresti nr.4,  jud.  Ilfov
Romania
Tel.: +40372.740.841
Fax: +4021/351.19.74
info@peri.ro www.peri.ro

1. Informații de contact pentru ofițerul care se ocupă de protecția datelor 


Puteți să contactați ofițerul care se ocupă cu protecția datelor  la adresa următoare:

Dr. Sebastian Kraska Marienplatz 3
80331 Munich
Tel. +49 89 1891 7360
data.protection@peri.com

2. Informații generale despre prelucrarea datelor cu caracter personal


2.1.  Scopul prelucrării datelor cu caracter personal

De regulă, prelucrăm numai datele cu caracter  personal ale utilizatorilor noștri, în măsura în care acest lucru este necesar pentru a furniza un site web funcțional cu conținutul și serviciile noastre. Prelucrarea datelor cu caracter personal ale utilizatorilor noștri are loc în mod regulat și numai cu consimțământul utilizatorului. O excepție se aplică în acele cazuri în care nu se poate obține acordul prealabil pentru motive reale, iar prelucrarea datelor este permisă prin lege.

2.2. Baza legală pentru prelucrarea datelor cu caracter personal

În măsura în care obținem consimțământul persoanei vizate pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, Art. 6 alin. 1, litera a din Regulamentul  UE privind Protecția Generală a Datelor (GDPR), acesta este considerat ca bază juridică.
Art. 6, alin. 1 litera b  din GDPR este folosit ca bază juridică pentru prelucrarea datelor cu caracter personal necesare pentru executarea unui contract la care persoana vizată este parte. Acest lucru se aplică și operațiunilor de prelucrare necesare pentru aplicarea măsurilor precontractuale.

În măsura în care prelucrarea datelor cu caracter personal este necesară pentru îndeplinirea unei obligații legale la care este supusă societatea noastră, Art. 6 alin. 1 litera c din GDPR este folosit drept bază juridică. În cazul în care interesele vitale ale persoanei vizate sau ale unei alte persoane fizice necesită prelucrarea datelor cu caracter personal, articolul 6, alin. 1, litera d din  GDPR este considerat drept bază juridică.

În cazul în care  prelucrarea este necesară pentru protejarea interesului legitim al societății noastre, al unei societăți afiliate societății noastre, în sensul Secțiunii 15 din Actul privind  German Stock Corporation (AktG) sau al unei terțe părți și dacă interesele, drepturile fundamentale și libertățile fundamentale a persoanei vizate nu depășesc interesul menționat anterior, art. 6, alin. 1 litera f  din GDPR este considerat drept bază legală pentru prelucrare.

2.3.   Ștergerea datelor și perioada de stocare

Datele personale ale persoanei vizate vor fi șterse sau blocate de îndată ce scopul pentru care sunt stocate încetează să se aplice. În plus, datele pot fi stocate dacă acest lucru a fost prevăzut de către legislatorii europeni sau naționali în regulamentele, legile sau alte dispoziții ale UE în care operatorul este vizat. De asemenea, datele vor fi blocate sau șterse în czul în care expiră o perioadă de stocare prevăzută de standardele menționate mai sus, cu excepția cazului în care este necesară stocarea ulterioară a datelor pentru încheierea sau îndeplinirea unui contract.

3. Prevedere pentru site-ul web și crearea fișierelor de tip jurnal


3.1. Descrierea și scopul prelucrării datelor

  De fiecare dată când site-ul nostru web  este accesat, sistemul nostru colectează în mod  automat date și informații de la sistemul informatic al computerului de acces.
Sunt colectate următoarele date:

(1) Informații despre tipul de browser și versiunea folosită
(2) Sistemul de operare al utilizatorului
(3) Furnizorul de servicii internet al utilizatorului
(4) Adresa IP a utilizatorului
(5)  Data și ora accesării
(6) Site-uri web de pe care sistemul utilizatorului accesează site-ul nostrum web.
(7) Site-uri web accesate de către sistemul utilizatorului prin intermediul site-ului nostrum web
(8) Numele domeniului furnizorului dumneavoastră  de acces la Internet

Datele sunt, de asemenea, stocate în fișierele de tip  jurnal ale sistemului nostru. Aceste date nu sunt stocate împreună cu alte date cu caracter personal ale utilizatorului

Baza legală pentru stocarea temporară a datelor și a fișierelor de tip jurnal se găsește în Art. 6, alin. 1, litera f din GDPR.


3.2. Scopul prelucrării datelor

Depozitarea temporară a adresei IP de către sistem este necesară pentru a permite ca site-ul web să fie livrat pe computerul utilizatorului. În acest scop, adresa IP a utilizatorului trebuie să fie stocată pe întreaga  durată a sesiunii.

Datele sunt stocate în fișierele  de tip jurnal pentru a asigura funcționalitatea site-ului web. În plus, folosim datele pentru a optimiza site-ul nostru web și pentru a asigura securitatea sistemelor noastre de tehnologie a informației. Datele nu sunt analizate având scopuri de marketing în acest context. În aceste scopuri, avem și un interes legitim în ceea ce privește prelucrarea datelor, în conformitate cu art. 6, alin. 1, litera f  din GDPR.

3.3. Durata stocării

Datele vor fi șterse de îndată ce nu mai sunt necesare pentru scopului pentru care au fost colectate. Dacă datele sunt colectate pentru a face site-ul web disponibil, acesta este cazul când sesiunea respectivă este încheiată.

În cazul în care datele sunt stocate în fișierele de tip jurnal, acesta este cazul după cel mult șapte zile. Stocarea mai îndelungată este posibilă. În acest caz, adresele IP ale utilizatorilor sunt șterse sau sunt făcute anonime, astfel încât o atribuire către clientul care accesează nu mai este posibilă.

3.4. Posibilitatea de a obiecta și de a elimina

Colectarea de date pentru furnizarea site-ului web și stocarea datelor în fișiere de tip jurnal  sunt absolut necesare pentru funcționarea site-ului web. În consecință, nu există nicio posibilitate de a se opune din partea utilizatorului.


4. Utilizarea cookie-urilor


a) Descrierea și scopul prelucrării de date

Site-ul nostru web  utilizează cookie-uri. Fișierele de tip cookie sunt fișiere text stocate în browserul de Internet sau de pe browserul de Internet în sistemul informatic al utilizatorului. Dacă un utilizator vizitează un site web, un modul cookie poate fi stocat în sistemul de operare al utilizatorului. Acest modul cookie conține un șir de caractere specifice care permite identificarea unică a browser-ului data viitoare când este accesat site-ul web.

Utilizăm cookie-uri pentru a face site-ul nostru mai ușor de utilizat. Unele elemente ale site-ului nostru web necesită ca browserul de acces să poată fi identificat chiar și după o schimbare a paginii.
Următoarele date sunt stocate și transmise către cookie-uri:

(1) Setări de limbă
(2) Termeni căutați
(3) Frecvența vizualizării unor pagini
(4) Folosirea funcțiilor site-ului web
(5) Status al dialogului de feedback al site-lui web
(6) Selectarea țării prin filtrul de proiect
(7) Ultima căutare prin intermediul căutării pe site-ul web
(8) Status al sugestiilor pentru cookie
(9) Status al notei de site a țării

Atunci când  site-ul nostru este accesat, utilizatorul este informat cu privire la utilizarea cookie-urilor în scopuri analitice și este obținut consimțământul acestuia cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal utilizate în acest context. În acest context, se face trimitere la această declarație de confidențialitate.
b) Baza legală pentru prelucrarea de date

Baza legală pentru prelucarera de date cu caracter personal folosind cookie-uri necesare din punct de vedere tehnic este Articolul 6, alin 1, litera f din GDRP.
Baza legală în privința prelucrării datelor cu caracter personal folosind cookie-uri pentru scopuri analitice, cu condiția obținerii consimțământului relevant din partea utilizatorului este Articolul 6, alin. 1, litera a din GDPR.

c) Scopul prelucrării datelor

Scopul utilizării cookie-urilor necesare din punct de vedere tehnic este simplificarea utilizării site-urilor web pentru utilizatori. Nu putem oferi câteva dintre funcțiile site-ului nostru fără a utiliza cookie-uri. Pentru aceste funcții, este necesar ca browserul să fie recunoscut chiar și după o schimbare a paginii.
Avem nevoie de module cookie pentru următoarele aplicații:
(1) Acceptarea setărilor de limbă
(2) Memorarea termenilor de căutare
(3) Memorarea paginilor vizitate

Datele de utilizator colectate de modulele cookie necesare din punct de vedere tehnic nu sunt folosite pentru a crea profiluri de utilizator.
În aceste scopuri, este, de asemenea, în interesul nostru legitim să procesăm datele cu caracter personal în conformitate cu art. 6 alin. 1 litera f din GDPR.
e) Durata stocării, posibilitatea de face obiecții și de a elimina

Cookie-urile sunt stocate pe computerul utilizatorului și transmise către site-ul nostru. Prin urmare, dumneavoastră, ca utilizator, dețineți controlul deplin asupra utilizării cookie-urilor. Puteți dezactiva sau restricționa transmiterea modulelor cookie prin modificarea setărilor prin intermediul browser-ului dumneavoastră de internet. Cookie-urile care au fost deja salvate pot fi șterse în orice moment. Acest lucru se poate face automat. Dacă cookie-urile sunt dezactivate pentru site-ul nostru, este posibil să nu mai fie posibilă utilizarea integrală a tuturor funcțiilor site-ului.

5. Google Analytics

Acest site web utilizează Google Analytics, un serviciu de analiză web al companiei Google Inc. (1600 Amphitheater Parkway Mountain View, CA 94043, SUA). Utilizarea include modul de funcționare "Universal Analytics". Acest lucru face posibilă atribuirea datelor, sesiunilor și interacțiunilor pe mai multe dispozitive unui cod de utilizator cu pseudonim și, în acest fel, poate analiza activitățile unui utilizator pe toate dispozitivele.
Google Analytics utilizează "module cookie" care sunt stocate pe computerul dumneavoastră pentru a ajuta site-ul web să analizeze modul în care utilizați site-ul. Informațiile generate de modulul cookie în privința utilizării acestui site web sunt de obicei transferate pe un server Google din SUA și stocate acolo. Cu toate acestea, în cazul în care funcția de  IP anonim este activată pe acest site web, Google vă va scurta anterior adresa IP în cazul statelor membre ale Uniunii Europene sau în alte state care au semnat Acordul privind Spațiul Economic European. Numai în cazuri excepționale, adresa IP completă va fi transmisă unui server Google din SUA și va fi scurtată acolo. Adresa IP transmisă de browser-ul dumneavoastră în contextul Google Analytics nu este fuzionată cu alte date Google. În numele operatorului acestui site web, Google va utiliza aceste informații pentru a evalua utilizarea site-ului web, pentru a compila rapoarte privind activitatea site-ului web și pentru a furniza operatorului  site-ului web alte servicii legate de utilizarea site-ului Web și a Internetului. Aceste scopuri includ, de asemenea, interesul nostru legitim în ceea ce privește  utilizarea Google Analytics. Baza legală pentru utilizarea Google Analytics se găsește în  Art. 6 alin. 1, litera a din GDPR. Datele transmise de noi și legate de cookie-uri, identificarea utilizatorilor (de exemplu, codul de utilizator) sau Id-urile publicitare vor fi șterse automat după 14 luni. Datele pentru care perioada de stocare a expirat sunt șterse automat o dată pe lună. Pentru mai multe informații privind termenii de utilizare și protecția datelor, vă rugăm să accesați https://www.google.com/analytics/terms/de.html, https://www.google.com/analytics/terms/de.html sau https://policies.google.com/?hl= en.
Puteți preveni stocarea cookie-urilor prin setarea corespunzătoare a soft-ului dumneavoastră de browser; cu toate acestea, am dori să subliniem faptul că, în acest caz, este posibil să nu puteți utiliza în întregime toate funcțiile acestui site web. De asemenea, puteți împiedica Google să colecteze datele generate de cookie cu privire la utilizarea a site-ului web (inclusiv adresa dumneavoastră IP) și  să prelucreze aceste date descărcând și instalând https://tools.google.com/dlpage / gaoptout? hl = en browser add-on. Cookie-urile de tip opt-out împiedică colectarea viitoare a datelor dumneavoastră atunci când vizitați acest site web. Pentru a împiedica colectarea de date de către Universal Analytics prin intermediul a diferite dispozitive, trebuie să bifați funcția opt-out pe toate sistemele utilizate. Dacă faceți clic aici, este setat modulul cookie al funcției opt-out: <a href="javascript:gaOptout()"> <strong> Dezactivați Google Analytics </ strong> </a> </ p>. Rețineți că funcția IP anonim este activată pentru acest site, ceea ce înseamnă că Google Analytics a înlocuit codul cu "anonymizeIp" pentru a vă asigura că adresele IP sunt colectate anonim (așa-numita mascare a IP-ului).

6. Formular de contact și e-mail


6.1. Descrierea și scopul prelucrării de date


Există un formular de contact pe site-ul nostru web care poate fi folosit pentru a ne contacta electronic. De asemenea, aveți opțiunea de a vă înregistra pentru myPERI, care vă permite să accesați conținutul și serviciile pe care le oferim numai utilizatorilor înregistrați. Dacă un utilizator profită de această opțiune, datele introduse în masca de intrare vor fi transmise către noi și stocate. Aceste date sunt următoarele:

* Câmp solicitat
Zonă de interes
Titlu*
Prenume*
Nume*
Email *
Companie
Stradă
Cod postal*
Oraș
Stat
Țară*
Telefon
Fax
Mesajul dumneavoastră*
În plus, următoarele date sunt stocate în momentul în care mesajul este trimis:
(1) Data și ora înregistrării
(2) Informații privind formularul

Consimțământul dumneavoastră este obținut pentru prelucrarea datelor din cadrul procesului de trimitere și se face trimitere la această declarație de confidențialitate.
În mod alternativ, ne puteți contacta prin intermediul  adresei de e-mail furnizate. În acest caz, datele personale ale utilizatorului transmise prin e-mail vor fi stocate.
Nu vor fi transmise date terților, în acest context. Datele vor fi folosite exclusiv pentru procesarea conversației și pentru scopurile myPERI


6.2. Bază legală pentru prelucrare

Art. 6, alin 1,litera a din GDPR reprezintă baza legală pentru prelucrarea datelor în cazul în care utilizatorul și-a exprimat consimțământul.
Temeiul juridic pentru prelucrarea datelor transmise în cursul trimiterii unui e-mail se găsește în Art. 6, alin. , litera f din GDPR. În cazul în care scopul contactării prin intermediul  e-mail-ului este de a încheia un contract, temeiul juridic suplimentar pentru procesare este Art. 6, alin. 1, litera b din  GDPR.


6.3. Scopul prelucrării datelor


Utilizăm numai datele personale care provin de la masca de intrare pentru a procesa stabilirea unui contact și pentru a vă furniza conținutul și serviciile rezervate utilizatorilor noștri înregistrați. În cazul contactului prin intermediul unui e-mail, aceasta constituie, de asemenea, interesul legitim necesar pentru prelucrarea datelor.
Celelalte date personale prelucrate în timpul procesului de trimitere sunt folosite pentru prevenirea utilizării necorespunzătoare a formularului de contact și pentru asigurarea securității sistemelor noastre de tehnologie a informației.

 
6.4. Durata stocării

Datele sunt șterse de îndată ce nu mai sunt necesare pentru a atinge scopul pentru care au fost colectate. În cazul datelor personale provenite de la masca de intrare a formularului de contact și a datelor trimise prin e-mail, acesta este cazul atunci când conversația respectivă cu utilizatorul este terminată. Conversația se încheie atunci când se poate deduce că faptele în cauză au fost clarificate pe deplin. Datele personale suplimentare colectate în timpul procesului de trimitere vor fi șterse după o perioadă de cel mult șapte zile.


6.5. Posibilitatea de a face obiecții și de a elimina

Utilizatorul poate revoca consimțământul dat în ceea ce privește prelucrarea datelor personale în orice moment. În cazul în care utilizatorul ne contactează prin e-mail, acesta poate oricând să obiecteze în privința stocării datelor sale cu caracter personal. În acest caz, conversația nu poate continua.
În acest sens, vă rugăm să ne contactați prin e-mail la data.protection@peri.com sau la adresa poștală a ofițerului nostru pentru protecția datelor: Dr. Sebastian Kraska, Marienplatz 3, 80331 Munich. Toate datele personale stocate în cursul contactării  vor fi șterse în acest caz.

7. Transferul de date către părți terțe

Lucrăm cu diferiți furnizori de servicii pentru implementarea site-ului web al PERI. Aceștia sunt obligați să prelucreze datele în strictă conformitate cu instrucțiunile care respectă art. 26  din GDPR. Orice divulgare a datelor dumneavoastră către terțe părți va avea loc numai dacă v-ați dat acordul (articolul 6 paragraful 1 litera a) din  GDPR), în cazul în care acest lucru este necesar în limitele obligațiilor noastre legale (art. 6, alin.1 , lit. c) din GDPR) sau dacă acest lucru este necesar pentru protejarea intereselor noastre legitime sau a intereselor legitime ale unei societăți afiliate cu noi în sensul articolului 15 din Actul German Stock Corporation (AktG) (art. 6, alin. 1, lit. f)  din GDPR). O listă a companiilor noastre din grup este disponibilă aici [https://www.peri.com/de/unternehmen/vertriebskontakte-weltweit.html]. Interesul nostru legitim constă în administrarea uniformă a datelor clienților noșyti și a potențialilor clienți în cadrul întregului grup.
 
Rețineți că afiliații noștri pot fi situați în afara UE și, prin urmare, într-o țară care nu oferă un nivel adecvat de protecție, în conformitate cu cerințele UE privind protecția datelor. Ne angajăm să luăm toate măsurile rezonabile pentru a ne asigura că datele personale ale utilizatorilor sunt protejate în mod corespunzător atunci când sunt transferate într-o altă țară decât cea în care sunt situate și că această protecție respectă criteriile stabilite în această declarație de confidențialitate.

 
8. Drepturi ale persoanei vizate


8.1. Dreptul la informare, corectare, suprimare, restricție și transfer


În cazul în care cerințele legale sunt îndeplinite, aveți dreptul să solicitați informații de la noi în privința datelor cu caracter personal sau prelucrarea datelor referitoare la dumneavoastră (articolul 15 din GDPR), corectării, ștergerii și restricționării datelor cu caracter personal sau prelucrarea datelor referitoare la dumneavoastră (articolele 16-18 din GDPR) și în privința transferului de date cu caracter personal care vă privesc (articolul 20  din GDPR).


8.2. Dreptul la  revocare


În plus, aveți dreptul de a vă  opune prelucrării datelor ca fiind bazată pe un "interes legitim" al operatorului, conform art. 6, alin. , lit. f) din  GDPR în cazulîn care cerințele legale prevăzute în art. 21 din GDPR sunt îndeplinite.
Aveți dreptul să revocați  consimțământul dat pentru declarația de confidențialitate privind datele dumneavoastră în orice moment. Revocarea consimțământului nu afectează legalitatea prelucrării efectuate în baza consimțământului până lamomentul  revocării.


8.3. Decizie automata în cazuri individuale, incluzând profilarea


Aveți dreptul de a nu fi supus unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată - inclusiv profilarea - care are efect juridic împotriva dumneavoastră sau vă afectează semnificativ în mod similar. Acest lucru nu se aplică în cazul în care decizia
(1) este necesară pentru încheierea sau executarea unui contract între dumneavoastră și operator,
(2) este admisibilă în conformitate cu legislația Uniunii sau a Statelor Membre căreia i se supune operatorul și dacă aceste legi conțin măsuri adecvate pentru a vă proteja drepturile, libertățile și interesele dumneavoastră legitime;
(3) este luată cu acordul dumneavoastră expres.

Cu toate acestea, aceste decizii nu se pot baza pe categorii speciale de date cu caracter personal în temeiul Art. 9, alin. 1 din  GDPR, în cazul în care  Art. 9, alin. 2, litera a sau g nu se aplică și nu s-au luat măsuri adecvate pentru a vă proteja drepturile, libertățile și interesele legitime.
În cazurile menționate la alineatele (1) și (3), operatorul va lua măsuri rezonabile pentru a vă proteja drepturile, libertățile și interesele legitime, inclusiv cel puțin dreptul de a solicita intervenția unei persoane pe lângă operator, pentru a vă declara poziția și a contesta decizia.
Pentru a exercita toate aceste drepturi, vă rugăm să ne contactați la adresa de e-mail data.protection@peri.com sau la adresa poștală a ofițerului nostru pentru protecția datelor: Dr. Sebastian Kraska, Marienplatz 3, 80331 Munich.


8.4. Dreptul de a apela la o autoritate de supraveghere

Conform Art. 77,  alin. 1 din  GDPR, aveți dreptul de a depune o reclamație către autoritatea de supraveghere în cazul în care considerați că prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal nu este efectuată în mod legal și, în special, dacă aceasta încalcă GDPR. Adresa autorității de supraveghere cu putere legilativă asupra noastră este:
Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu  Caracter Personal
Bulevardul General Gheorghe Magheru 28-30, București 010336
Telefon: 031 805 9211
Web: www.dataprotection.ro