You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

Calculator presiune beton proaspăt

Generalități

Programul de calcul al presiunii betonului proaspăt asigură suport utilizatorilor calificați pentru calcularea presiunii betonului prospăt în raport cu viteza de turnare pentru sistemele de cofrare PERI pentru pereți. Cu această unealtă, utilizatorul obține o privire de ansamblu rapidă asupra încărcărilor și deformațiilor ce duc la utilizarea în condiții optime a sistemului de cofraje utilizat. 

accesați Calculatorul pentru determinarea presiunii betonului proaspăt


Descrierea funcționalității

Programul de calcul oferă suport imediat prin calcularea presiunii betonului prospăt și în mod special a vitezei de turnare a betonului în conformitate cu standardul DIN 18218:2010-01.

Aplicația poate determina viteza maximă de turnare a betonului pentru sistemele de cofrare PERI pentru pereți TRIO, MAXIMO și DOMINO în funcție de înălțimea de turnare și de limitele impuse privitor la deformații, conform cu standardul DIN 18202:2013-04.

Elementele de cofrare MAXIMO 330, MAXIMO 270, TRIO 270, TRIO 330 și DOMINO 250 cu sistemele de ancorare DW15, DW20, MX 15 și MX18 sunt sistemele pentru care se poate face determinarea vitezei maxime de turnare direct de pe șantier.

Rezultatele, precum și modul de asamblare standard al diverselor sisteme de cofrare PERI pentru pereți vor fi reprezentate grafic pe ecran. 

Aplicația pune la dispoziția utilizatorului posibilitatea de printare, export in format PDF sau transmitere via e-mail. 


Standarde în vigoare

În anul 2010 a fost publicată versiunea revizuită a standardului german DIN 18218:2010-01 “Presiunea betonului proaspăt perpendicular pe suprafața cofrajului". Acest standard face referire atât la betonul ușor compactant (F5 și F6) cât și la betonul auto-compactant (SCC). Pentru utilizarea aplicației pentru determinarea vitezei de turnare a betonului, este necesară cunoașterea acestui standard, a termenilor și definițiilor acestuia.

Programul de calcul a presiunii betonului a fost dezvoltat pentru a asigura suport utilizatorilor prin determinarea presiunii betonului proaspăt în raport cu sistemele de cofraje PERI pentru pereți. Aplicația oferă posibilitatea de a reprezenta digital standardele în vigoare în raport cu diversele sisteme de cofrare PERI pentru pereți. Acest serviciu pus la dispoziție de PERI oferă un răspuns rapid întrebării " la ce viteză de betonare rezistă sistemul de cofrare utilizat?". Având în vedere aceste considerente, sistemul de cofraj va fi eficient și rentabil utilizat prin grija față de încărcările și deformațiile la care este supus.

Cu această unealtă, PERI contraatacă riscul de supra sau subdimensionare, riscul de apariție a deformațiilor sau a apariției oricăror neconformități față de standardele în vigoare. Utilizatorilor li se asigură astfel suport permanent la utilizarea sistemelor de cofrare PERI pentru pereți DOMINO, TRIO și MAXIMO.