You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

Aplicație de configurare a turnurilor de eșafodaj cu MULTIPROP

Generalități

Calculatorul de configurare a turnurilor de eșafodaj alcătuite din popi MULTIPROP ajută la determinarea parametrilor pentru structura eșafodajului. Utilizatorii pot identifica sau determina configurarea optimă a eșafodajelor sau a sarcinilor admisibile într-un mod precis, ușor și rapid. Rezultatele au la bază raportele testelor S-N/040361 cu extensiile S-N/100134 și S-N/120134 realizate de către Agenția de Stat (LGA) localizată în Bavaria (Germania) și pe datele de performanță PERI.

accesați Aplicația de configurare a turnurilor de eșafodaj cu MULTIPROP


Descrierea funcționalității

După selecția tipului de calcul, utilizatorul configurează modul de dispunere a susținerilor în funcție de particularitățile proiectului și primește rezultatul calculului. Rezultatul consstă în reprezentarea sistemului static, tipul de susținere cu sistemul de eșafodaj cu turnuri PERI MULTIPROP, încărcarea admisibilă pe pop în kN, lungimea de extensiu a popilor, numărul de componente și tipul acestora și utilizarea optimă a turnurilor de eșafodaj, dacă e cazul.

Ca documentație, se eliberează rezultatul în format PDF, rezultat ce se poate imprima sau transmite direct pe e-mail din cadrul aplicației. Aplicația oferă posibilitatea inserării unei descrieri succinte a proiectului pe fișa de lucru.

Aplicația permite selecția unor variante multiple de configurații, inclusiv cu luarea în considerație a vântului asupra eșafodajului. Unealta oferă utilizatorilor soluții de susținere cu eșafodaje din turnuri MULTIPROP cu înălțimi cuprinse între 1,95 m și 14,90 m.


Standarde

Modalitatea de calcul are la bază standardul european DIN EN 12812 "Eșafodaje - Cerințe privind performanțele în utilizare si proiectare" inclusiv Anexe. Acest standard reglementează, printre alte lucruri, cerințele privind ofertarea și aplicațiile structurilor de tip eșafodaje, incluzând procedurile privind proiectarea acestora.  

Baze ale rezultatelor calculelor 

La baza Aplicației de configurare a turnurilor de eșafodaj MULTIPROP stau rapoartele testelor efectuate de Agenția de Stat Bavaria (LGA), având numărul S-N/040361 din data de 26.10.2005, împreună cu anexele S-N/100134 și S-N/120134, precum și datele privind performanța sistemului de eșafodaje din turnuri cu PERI MULTIPROP, ce sunt preluate din instrucțiunile de asamblare a sistemului.

Este necesară cunoașterea standardului și a terminologiei acestuia pentru a putea aplica rezultatele Aplicației de configurare a turnurilor de eșafodaj MULTIPROP.

Informații suplimentare

  • Raportul emis de LGA S-N/040361 cu anexele S-N/100134 și S-N/120134
  • Instrucțiunile de asamblare ale sistemului de turnuri de eșafodaj PERI MULTIPROP 
  • Standardul de produs - bază pentru calcularea configurării sistemului conform cu DIN EN 12812:2008-12
  • Tabelele de calcul PERI ed. 2014

Suport

Eventuale întrebări privind utilizarea aplicațiilor individuale de calcul PERI și / sau a aplicațiilor de calcul de pe site se pot trimite pe adresa de email:

apps-tools.service@peri.de