You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

Aplicație pentru configurarea turnurilor de eșafodaj ST 100

Generalități

Programul de configurare a turnurilor de eșafodaj ST 100 ajută la determinarea parametrilor pentru eșafodaje. Cu ajutorul aplicației de configurare, utilizatorii pot determina ușor, rapid și precis încărcarea admisibilă pe picior, precum și sarcinile minime împotriva alunecării. Rezultatele se bazează pe testele specifice TP-12-004 efectuate de către Institutul German pentru Tehnologia Construcțiilor (DIBt), precum și pe baza indicatorilor de performanță de la PERI.

accesați Aplicația pentru configurarea turnurilor de eșafodaj ST 100


Descrierea funcționalității

După introducerea parametrilor privind configurarea turnului ST 100 - ca turn de sine stătător sau rigidizat la vârf, utilizatorul primește un rezultat ce conține reprezentarea schemei statice, configurarea tipului de turn ST 100, extensia maximă a tălpilor turnului și încărcarea verticală admisibilă Fv, respectiv Fv,min în kN.

Rezultatul se poate extrage în format PDF, se poate printa sau transmite via e-mail.

Aplicația dă posibilitatea selectării unor configurații variate pentru diverse tipuri de cap furcă, cu considerația încărcărilor din vânt asupra eșafodajului și utilizarea sau nu a diagonalelor. Aplicația oferă soluții pentru înălțimi de eșafodaje ST 100 cu înălțimi cuprinse între 1,80 m și 22,29 m.


Standarde în vigoare

Determinarea se bazează pe standardul european DIN EN 12812 "Eșafodaje - Indicatori de performanță și proiectare generală" inclusiv Anexa Națională. Standardul reglementează, printre alte lucruri, cerințele pentru oferte și aplicații ale structurilor eșafodajelor, incluzând proceduri și reguli de proiectare a acestora.

Baza determinărilor 

Baza aplicației de configurare a turnurilor de eșafodaj ST 100 este constituită din raportul testelor efectuate de Institutul German de Tehnologie în Construcții (DIBt) din Berlin având nr. TP-12-004 din 21.11.2012, precum și indicatorii de performanță ai sistemului de eșafodaje PERI ST 100 descriși în instrucțiunile de asamblare.

Pentru aplicarea determinărilor rezultate cu ajutorul aplicației de configurare a turnurilor de eșafodaj ST 100 este necesară o cunoaștere bună a standardelor în vigoare, precum și a  terminologiilor conținute de acestea. 

 Informații suplimentare 

  • Determinare conform DIBt TP-12-004
  • Instrucțiuni de asamblare a sistemului PERI ST 100 
  • Produs standard ca bază de calcul pentru sistem conform cu DIN EN 12812:2008-12
  • Tabele de calcul PERI 2014

Support

Questions regarding the use of the individual PERI apps and / or web-based applications can be sent by email to the following address:

apps-tools.service@peri.de