You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

Program configurare MULTIFLEX

Generalități

Cu ajutorul Programului de configurare MULTIFLEX, utilizatorii pot configura și optimiza ușor și eficient distanțele între grinzi și popii de susținere pentru cofrajul PERI MULTIFLEX.

accesați Aplicația de configurare a cofrajului MULTIFLEX


Descrierea funcționalității

Inițial utilizatorul trebuie sa selecteze una din cele cinci posibilități de combinare a grinzilor de cofrare, conform cu specificul proiectului: GT 24/GT 24, GT 24/2xGT24, VT 20K/VT 20K, VT 20K/2xVT 20K and VT 20K/GT 24. După introducerea datelor privind grosimea planșeului și distanțele dintre grinzile secundare, programul de configurare MULTIFLEX determină distanța maximă admisă dintre grinzile principale. Distanța maximă între popii de susținere este determinată în funcție de distanța între grinzile principale. Lungimea consolei, încărcarea pe pop și o listă a tuturor popilor de susținere, în funcție de capacitatea portantă a acestora, sunt calculate în baza înălțimii de cofrare necesare introdusă anterior și a distanței dintre popi. Încărcarea admisibilă pe pop este calculată în raport cu tipul de pop selectat. Ca rezultat, va fi afișat modul de dispunere a grinzilor secundare/ primare și a popilor de susținere.

Ca documentație, aplicația pune de dispoziția utilizatorului rezultatele în format PDF, printate direct sau via via e-mail. 


Standarde în vigoare

Încărcări de calcul conform standardului DIN EN 12812-2008-12 pentru o greutate specifică a betonului proaspăt de ɣc= 24,5 kN/m³ (g = 9,81m/s²).


Support

Questions regarding the use of the individual PERI apps and / or web-based applications can be sent by email to the following address:

apps-tools.service@peri.de