You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

Extinderea și modernizarea Stațiilor de tratare apă în județul Neamț

Datele proiectului

Contact: Costișa – Podoleni, România

Contractul CL5 – „Modernizare stații de tratare a apei și apei uzate în județul Neamț” a fost atribuit, în data de 20.02.2014, firmei Costruzioni Dondi S.p.A. Italia.
Obiectivul acestui contract îl constituie proiectarea și execuția lucrărilor: pentru extinderea și modernizarea a două Stații de tratare apă uzată, construirea unei noi Stații a apei uzate, modernizarea a două Stații de clorinare a apei precum și a unui front de captare a apei.

În cadrul contractului se desfășoară următoarele lucrări:

     În orașul Târgu Neamț:
Extinderea și modernizarea Stației de epurare a apei uzate Târgu Neamț, la o capacitate de 32458 p.e.

     În comuna Vânători:
Modernizarea Frontului de captare Lunca, care deservește Aglomerarea Târgu Neamț-Vânători, prin: înlocuirea instalațiilor de pompare pentru 13 puțuri forate, înlocuirea colectorului telescopic și instalarea unui sistem SCADA.

Modernizarea Stației de clorinare Lunca și instalarea unui sistem SCADA.

     În orașul Bicaz:
Extinderea și modernizarea Stației de epurare a apei uzate Bicaz la o capacitate de 8739 p.e.

 În comuna Tașca:
Modernizarea Stației de clorinare Ticoș, care deservește Aglomerarea Bicaz și instalarea unui sistem SCADA.

 

În comuna Podoleni:
Construirea unei noi Stații de tratare a apei uzate Podoleni cu o capacitate de 28838 p.e., care va deservi Aglomerarea Săvinești-Roznov.

În orașul Roznov:
Demolarea Stației de epurare a apei uzate Roznov (după punerea în funcțiune a SEAU Podoleni).

Contractul s-a încheiat pe o perioadă de 20 luni.

Valoarea contractului este de 45.725.344, 29 lei, fără TVA, având drept surse de finanțare 79,14% fonduri europene și 20,86% cofinanțare națională.    

Cerințe

- betoane de calitate, hidrotehnice;
- bazine cu pereți drepți și circulari;
- etanșeitatea elementelor de construcții;
- durata de execuție scurtă;
- dotarea șantierului cu macara;

Client

S.C. INSTAL SERVICE TECHNOLOGY S.R.L. 

Avantaje client

- sisteme de cofrare reutilizabile și ușor de folosit;
- elemente de construcții etanșe;
- evoluția eficientă a lucrărilor fară întreruperi;
- calitatea foarte bună a execuției;

SC INSTAL SERVICE SRL
ing. Ionuț Văcaru
șef șantier

“Cofrajele PERI au fost de mare ajutor, în acest sens vin cu următoarele argumente: a crescut viteza de lucru; s-a diminuat numărul de muncitori necesari pentru cofrarea elementelor din beton față de metoda clasică de cofrare și timpul de execuție, iar calitatea lucrării a crescut considerabil; au fost înlăturate etape de execuție, finisaje pentru betoane, deoarece calitatea cofrajelor a determinat  suprafețe de beton aproape de betoane aparente.

Acest sistem de cofrare a adus un plus în execuția lucrărilor”.

Soluția PERI

- combinarea sistemelor de cofraje TRIO și RUNDFLEX;
- set cofraj TRIO pe șantier: 512 mp;
- set cofraj RUNDFLEX pe șantier: 274 mp;
- tehnica de etanșare DK pentru pereți etanșeizați;
- asistență tehnică pe șantier;