You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

Termenii și condițiile PERI privind utilizarea site-ului peri.ro

valid începând cu 2016 Septembrie, 15

Preambul

 

Peri România cu sediul în Balotești, jud Ilfov, România, denumită în continuare Peri, oferă antreprenorilor și consumatorilor (denumiți în continuare “utilizatori”) sub domeniul www.peri.ro un site (denumit in continuare Site-ul Peri).

 1. Scopul aplicării
  1. “Termenii și condițiile PERI privind utilizarea site-ului peri.ro” (denumiți în continuare ca “Termeni și condiții”) completeaza Termenii și Condițiile Generale de Afaceri Peri în versiunea valabilă la momentul încheierii contractului (denumite în continuare “Peri T&C”). 
   PERI T&C poate fi descărcat aici: PERI Business Terms (PDF).
   În caz de neconconcordanțe între Termeni și Condiții și Peri T&C, acești Termeni și Condiții vor avea prioritate.
  2. Acești Termeni și Condiții reprezintă o traducere din versiunea originală din limba Germană. Modul de redactare a acestor Termeni si Condiții va fi interpretat in baza versiunii originale  din limba Germană. 
  3. Acești Termeni și Condiții se aplică exclusiv pentru folosirea  domeniului www.peri.ro. Pentru folosirea altor domenii si website-uri oferite de PERI pot valabile alte reglementări.
  4. Pentru folosirea aplicațiilor web si  software furnizate de Peri se aplică alți termeni și condiții: termenii Peri pentru utilizarea aplicațiilor web și termenii și condițiile pentru portalul online myPeri (denumită în continuare “Alți Termeni și Condiții de Utilizarea Peri”). În caz de neconconcordanțe între acești Termeni și Condiții și alti Termeni și Condiții de utilizare Peri, acești  Alți Termeni și Condiții de utilizare Peri  vor avea prioritate în fața acestor Termeni și Condiții. 
  5. Alți termeni și condiții se aplică pentru folosirea aplicațiilor web și software furnizate de Peri: termenii Peri pentru utilizarea aplicațiilor web și termeni și condiții pentru portalul online myPeri (denumită în continuare “Alți Termeni și Condiții de Utilizare Peri”). (Utilizare Peri) În caz de neconcordanțe între Termeni și Condiții și Alți Termeni și Condiții de Utilizare Peri (Utilizare Peri), acești Alți Termeni și Condiții de Utilizare Peri vor avea prioritate în fața acestor Termeni și Condiții. 
  6. Alte relații de afaceri nu vor fi afectate de aceste termene și condiții. 
  7. Prin folosirea site-ului Peri, utilizatorii își declară acordul asupra acestor termeni și condiții. 
    
 2. Clauze de protecție
  Dacă nu se ajunge în mod explicit la un alt acord contractual, numai acești termeni și aceste condiții se aplică pentru utilizarea site-ului Peri. Alte reglementări, în special termenii și condițiile de afaceri generale ale utilizatorului, nu devin o componentă a contractului, chiar dacă PERI nu le contrazice în mod explicit.
   
 3. Serviciile Peri și garantarea dreptului de utilizare a Website-ului Peri
  1. Site-ul Peri furnizează:
   1. informații despre produsele și proiectele  Peri sub formă de ilustrații, desene, fotografii, grafice (denumite în continuare “Imagini”) precum și texte;
   2. software sub forma unor aplicații Web (denumite în continuare ca  “Informații și Software”) care pot fi descărcate.
  2. Toate imaginile sunt instantanee. Peri nu este obligată să descrie toate elementele și părțile individuale ale produselor Peri din imagini.
  3. Cu Informațiile și Software-urile furnizate, Peri garantează utilizatoriilor dreptul de a folosi Informații și Software așa cum a fost agreat, iar în cazul în care nu a fost agreat are dreptul de a folosi în scopul pe care Peri l-a avut în momentul în care a furnizat site-ul Peri.
    
 4. Scopul site-ului Peri
  Scopul site-ului este de a furniza utilizatoriilor informații.
   
 5. Dreptul de a folosi site-ul Peri
      5.1. Folosirea site-ului Peri și a Informațiilor și Software-ului furnizat de către site-ul Peri sunt subiectul acestor Termeni și Condiții, doar dacă alți termeni și condiții de folosire nu sunt prioritare acestor Termeni și Condiții.
      5.2. Site-ul Peri, informațiile și software-ul nu pot fi vândute, închiriate sau licențiate de utilizatori sau de terțe părți sau să fie folosit în alte scopuri. Utilizatorii nu pot schimba, inversa sau traduce Informațiile și Software-ul și nici elimina anumite părți din el, doar dacă există reglementări legale obligatorii.
      5.3. Informațiile și software-ul site-ului Peri sunt protejate de legea privind drepturile de autor, precum și de contracte internaționale privind drepturile de autor, de alte legi și acorduri privind proprietatea intelectuală. Utilizatorii vor respecta reglementările privind legile mai sus mentionate, nu vor elimina codurile alfa numerice, notițele privind mărcile înregistrate și drepturile de autor menționate în Informații și Software și nici nu le vor copia.
     5.4. Informațiile, numele mărcilor și alte conținuturi nu pot fi copiate, reproduse, închiriate, folosite, completate sau utilizate în alt mod, decât dacă Peri și-a dat acordul în scris.
     5.5. Folosirea Website-ului Peri nu este momentan restricționat în ceea ce privește durata de utilizare.
   
 6. Obligațiile utilizatorilor
  6.1. La folosirea site-ului Peri, utilizatorii:
           6.1.1. nu vor încălca bunele moravuri;
  ​         6.1.2. nu vor încălca drepturile de autor și drepturile de proprietate intelectuală și industrială;
           6.1.3nu vor comunica conținut cu viruși, așa numitul Trojan, sau cu alte programe care pot afecta “Informații și Software”;
           6.1.4. Utilizatorii sunt obligați să-și asigure măsuri de siguranță și antivirus pe dispozitivele de pe care accesează website-ul PERI
   
 7. Garanții
     7.1. Peri nu oferă garanții și asigurări. În particular, Peri nu garantează că informația furnizată utilizatoriilor pe site       este corectă.
     7.2. Peri nu garantează că site-ul Peri va fi disponibil în orice moment și nu garantează lipsa problemelor de ordin tehnic.

8. Hyperlinks
Site-ul Peri poate conține link-uri către site-urile unor terțe părți. Peri nu își asumă responsabilitatea pentru conținutul și informațiile furnizate de aceste site-uri. Riscurile utilizării acestor link-uri aparține utilizatorilor.

9. Responsabilitatea privind eventualele pagube juridice și materiale 
Dacă informațiile și aplicațiile sunt oferite cu titlu gratuit utilizatorului website-ului PERI, răspunderea PERI privind eventualele pagube juridice și materiale datorate informațiilor și aplicațiilor furnizate, și în special în ceea ce privește corectitudinea acestora, lipsa erorilor, lipsa protecției dreptului de autor pentru terți, eventuale lipsuri și/sau folosința, este exclusă, exceptând cazurile de rea intenție. 
 

10.  Alte clauze privind răspunderea, viruși:
   10.1. Răspunderea pentru omisiunile juridice sau defectele materiale sunt stabilite conform art. 9.  În rest, orice răspundere din partea Peri este exclusă, doar în cazul în care răspunderea nu este obligatorie în conformitate cu legea răspunderii privind produsele, de exemplu: în cazul intenției, neglijenței, prejudiciilor aduse vieții sau sănătății, în cazul asumării unor garanții asupra calității, în cazul defectelor ascunse sau în cazul încălcării obligațiilor fundamentale ale contractului. Reclamațiile de compensare pentru încălcarea obligațiilor fundamentale ale contractului sunt totuși restricționate la prejudiciul previzibil tipic al acestui tip de contract, cu excepția cazului în care se dovedește intenția directă sau neglijența.
  10.2. Chiar dacă Peri se străduiește să mențină tot timpul site-ul fară viruși, Peri nu garantează lipsa acestora. Înainte de a descărca “Informații și Software”, utilizatorii vor asigura scanarea pentru viruși.
  10.3. O schimbare a sarcinii probei în dezavantajul utilizatorului nu este asociată cu reglementările de mai sus în clauzele 10.1 și 10.2.
   10.4. Excluderea răspunderii Peri sau răspunderea restricționată va fi aplicată și reprezentanților legali, angajaților sau agenților mandatați.
 

11. Îmbunătățirea site-ului/încetarea furnizării site-ului
   11.1. Peri nu este obligată să dezvolte sau să îmbunătățească site-ul Peri și “Informații și Software” furnizate utilizatorilor.
   11.2. Peri își rezervă dreptul să înceteze furnizarea site-ului Peri în orice moment fără nicio explicație.

12. Protecția datelor
Regulamentul privind protecția datelor poate fi găsit în declarația privind protecția datelor care poate fi găsită accesând  http://peri.ro/politica de confidențialitate.html.

13. Modificări asupra Termenilor  și Condițiilor de folosire 
Peri își rezervă dreptul să modifice Termenii și Condițiile de folosire în orice moment. Modificările Termenilor și Condițiilor de folosire nu vor fi justificate de către Peri. 

14. Legislație aplicabilă
Legislația din România se aplică în mod exclusiv, cu excepția Contractelor de Vânzare Internațională de Mărfuri unde se va aplica Convenția Națiunilor Unite. 

15. Competența jurisdicțională
   15.1. Competența pentru toate neînțelegerile izvorâte din relațiile contractuale aparține companiei Peri România: Calea București, nr. 4, Balotesti, județul Ilfov, România.
   15.2. Peri își rezervă dreptul de a depune acțiune legală la instanța aflată în circumscripția utilizatorului.
 

16. Locul realizării
Locul realizării este sediul Peri Romania din Calea București, nr. 4 Balotești, județul Ilfov, România.   

17. Contact
Întrebările legate de folosirea site-ului Peri pot fi transmise la adresa de e-mail: info@peri.ro