You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

Sistemul de planșeu MULTIFLEX

Generalități

Principalele componente ale sistemului MULTIFLEX sunt grinzile de cofraj VT 20K sau GT 24. Utilizarea ca grinzi principale sau secundare, pozitia, distanța dintre ele, precum și foaia cofrantă pot fi liber alese, sistemul MULTIFLEX oferind flexibilitate maximă pentru îndeplinirea diverselor cerințe. Dacă sunt utilizate grinzile cu zăbrele GT24 cu capacitate portantă mare, pot fi realizate deschideri mari atât între grinzile principale cât și între grinzile secundare. MULTIFLEX este astfel soluția ideală pentru geometrii complicate ale planșeelor, dale sau planșee cu grinzi integrate precum și pentru cofrări în spații închise.
 

Utilizare optimizată a materialelor
prin orice combinație a grinzilor GT 24 și VT 20K precum și prin alegerea oricărui aranjament a acestora

Pentru orice geometrie a structurii
datorită varietății de dispunere a grinzilor –  atât poligonal cât și prin suprapunerea acestora 

Pentru orice cerințe privind calitatea suprafețelor
urmare a libertății de alegere privind foaia cofrantă pentru a se realiza calitatea solicitată, precum și urmare a posibilității de adaptare privind dispunerea rosturilor 


Detalii tehnice

  • Cofraj de planșee din grinzi alcătuit din grinzi principale și secundare în funcție de foaia cofrantă aleasă 
  • Alegerea grinzilor de cofraj și a distanței dintre acestea funcție de specificitatea proiectului 
  • Pentru grosimi de până la 100 cm cu grinzi zăbrelite GT24, pentru grosimi de până la 50 cm cu grinzi cu inimă plină VT 20K 
  • Adaptatea greutății componentelor individuale în concordanță cu condițiile limită
  • Libertate în alegerea susținerilor 
  • Fără completări suplimentare urmare a proiectării conform cu specificitatea proiectului
  • Suport rezistent la înclinare a grinzilor transversale urmare a fixării acestora de grinzile principale cu piesele Flexclips